Attention Deficit Hyperactivity Disorder(പിരു പിരുപ്പ്)


കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസ്വഭാവിക പെരുമാറ്റവും, അതേപോലെത്തന്നെ വേറിട്ട തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന വൈകല്യവുമാണ് ADHD എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് അധികവും പന്ത്രണ്ടു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളിലാണ് Hyperactivity & Impulsivity കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളിൽ ഇത് Attention deficit (ശ്രദ്ധക്കുറവ് ) കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നു. അതു കൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോവുന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ പോകുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളെ വഴക്കു പറയുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്.

ഒരു കുട്ടിയിൽADHD ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ADHD ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനകാരണം ഈ കുട്ടികളിലെ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ബയോളജിക്കലായും , അമ്മയുടെ ഗർഭസമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമോ, അതല്ലങ്കിൽ പ്രിനേറ്റൽ ഡെലിവറി ആയതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Attention Deficit Hyperactivity and Impulsivity Disorder; ഇതിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്.

1. Attention Deficit: ഏകാഗ്രതയില്ലാഴ്മ

2 . Hyperactivity; ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാനാവുന്നില്ല.

3 . Impulsivity; ദേഷ്യവും, ചിന്തിക്കാതെയുള്ള എടുത്തു ചാട്ടവും

ഈ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടിയിലും കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാണുക, ചില കുട്ടികളിൽ ഹൈപറാക്റ്റിവിറ്റിയായിരിക്കും കൂടുതൽ, പക്ഷേ ചില കുട്ടികളിൽ എടുത്ത് ചാട്ടവും ദേഷ്യവും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാണുന്നത്.

നേരെത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിനു കാരണം. നമ്മുടെ തലച്ചോർ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Right brain $ Left brain
(Google pic)

Right brain functions:

പ്രധാനമായും സർഗാത്മക കഴിവുകളാണ്, അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇമാജിനേഷൻ, ഇൻട്യൂഷൻ, ഇൻസൈറ്റ്, മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനു മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. ഇനി ഇടത്തു ബ്രൈൻ എങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം.

Left Brain functions:

ഇടത്ത് ബ്രൈൻ പ്രധാനമായും ലോജിക്കലാ യി ചിന്തിക്കാനുളള കഴിവിനെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഭാഷ, എഴുത്ത്, വായന , സയൻസ്, ഗണിതം , ന്യൂമറിക് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതു പോലെ ആശയ വിനിമയത്തിൽ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നതും ഇടത്ത് ബ്രൈൻ ഫംഗ്ഷനിംഗ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്.

How can Identify your child has ADHD ?

പലപ്പോഴും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണു് ഈ ADHD എന്ന പ0ന വൈകല്യം കണ്ടു പിടിക്കുന്നത്. കാരണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ… സ്കൂളിലാവുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ടീച്ചേർസ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു പിടിക്കും. ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനേയോ, കൗൺസിലറെയോ കൺസൾറ്റ് ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നത്.

What are the Symptoms of ADHD?

Constant motion: ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാനാവില്ല.

Lack of Concentration: ഏകാഗ്രതയില്ലായ്മ

Talking Excessively: സംസാരം കൂടുതൽ

Frequently Forgetfull: എല്ലാ കാര്യത്തിലും മറവി കൂടുതൽ

Interrupting: മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടിച്ചു കേറി സംസാരിക്കുക.

Intruding: ക്യൂ പാലിക്കാതെ നുഴഞ്ഞു കയറുക.

Trouble Player: കളിസ്ഥലത്ത് നിയമങ്ങൾ അവഗണിക്കുക. അനാവശ്യമായി ഇടിച്ചുകയറുക.

Not Finishing Tasks: ചെയ്യുന്ന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുക.

Squirming and Fidgetting : അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഡെസ്കി ലോ , ഡ്രെസ്സിലോ മറ്റോ തിരുപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കു ക.

Google Pic

Acting lmpulsively: ചിന്തിക്കാതെ എടുത്ത് ചാടി പ്രവർത്തിക്കുക.

Easily Side Tracked : വായിക്കാൻ കിട്ടിയിലെങ്കിൽ ബബ്ബബ്ബ പറഞ്ഞ് വരിവിട്ടു പോവുക.

Tharezameen per pic

What are the consequense of ADHD?

Attention deficit: ശ്രദ്ധക്കുറവ് എന്ന ഈ ഘടകം പ്രായം കൂടുംതോറും ഇത് കൂടിക്കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഇവരുടെ പ0നത്തിനെ ബാധിക്കും, ജോലിയെ ബാധിക്കും.പല മേഖലയിലും ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരും. സ്കൂളിലാവുമ്പോൾ പുസ്തകം, പെൻ, പെൻസിൽ, സ്കെയിൽ ഇതെല്ലാം ഇവർ കളഞ്ഞു വരും. ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടു പോവും, മറന്നു പോവും. ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയെ തന്നെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഏറി വരുന്നു.

Hyperactivity: പിരു പിരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറാക്റ്റിവ് ഈയൊരു ഘടകം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പക്വത വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ്.

Impulsivity: ഈയൊരു ഘടകം വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. എന്നു വെച്ചാൽ ഇത് പ്രായം കൂടുംതോറും എടുത്ത് ചാട്ടവും, ദേഷ്യവും കൂടുന്നതായി കണ്ടു വരുന്നു.അമിതമായ ദേഷ്യം പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വില്ലനായി നിൽക്കുകയും, Substance Abuse ,Alcohol, Drugs use പോലെയുള്ള തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോവാനും സാധ്യത ഏറെയാണ്.

പൊതുവേ ഇത്തരം കുട്ടികൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും. സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാഗും കൈയിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകവും എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോവും. അധ്യാപകർ എഴുതാനും വായിക്കാനും പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ വേണ്ട പുസ്തകമോ പെൻസിലോ ഉണ്ടാവില്ല. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നു എണീറ്റ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യും. പക്ഷേ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ ക്ലോസറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കും. ചിലപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കും. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാരിവലിച്ചു കഴിക്കുന്ന തായി കാണാം .നല്ലവണ്ണം ചവച്ചരച്ചു കഴിക്കാൻ ഇവർക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം കുട്ടികൾ കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണമാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നോൺ വെജിറ്റേറിയനും, ഫാസ്റ്റ്ഫുഡിനോടും ആയിരിക്കും ഇവർ കൂടുതൽ പ്രിയം കാണിക്കുക.

ADHD ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് Learning disabilities അഥവാ പ0ന വൈകല്യങ്ങളും കണ്ടു വരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല എങ്കിലും തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലെ വൈരുധ്യ പ്രവർത്തനം കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ ഏതൊക്കെയെന്നു നോക്കാം.

Dyടlexia: Reading disability, ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. പല അക്ഷരങ്ങളും ഇവർക്ക് മാറിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ തല തിരിച്ചു വായിക്കും. കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ മറന്നു പോവും, വരി വിട്ടു പോവും.

Dysgraphia: writing disabities, എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ നോട്ട് ബുക്കുകൾ പലപ്പോഴും incomplete ആയിരിക്കും, ഒരു ഓർഡറില്ലാതെ എവിടെയൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ച് വെക്കും. വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ഗ്യാപ് കൊടുക്കാതെ നിരത്തിയെഴുതും. അമർത്തിയെഴുതി പലപ്പോഴും നോട്ട് ബുക്ക് കീറിപ്പോവും. എഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കേറി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നു. slow writing ആയതു കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കോപി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്ക് എഴുതാനാവില്ല. അത്കൊണ്ട് ടീച്ചേർസിന്റെ വഴക്ക് എപ്പോഴുംകേൾക്കേണ്ടിവരുന്നു.

Dyscalculia: Mathematical disabilities, കണക്കു കൂട്ടാനും, കുറക്കാനും, ഹരിക്കാനും ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ക്യൂ പാലിക്കാനും, റൂൾസും റിഗുലേഷൻ പാലിക്കാനും ഇവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഇത്തരം കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ മിടുക്കരാണെങ്കിൽ കൂടിയും ശ്രദ്ധക്കുറവും, മറവിയും കാരണം തെറ്റുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതു കൊണ്ട് ഒരു ടീമിൽ കളിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാവുന്നു.

Google pic

Solutions( (പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ)

Attention ( ശ്രദ്ധ) ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. Reduce Screen Time: TV, computer, Vedio Game, and Mobile എന്നീ സ്ക്രീൻ വിശ്വൽസ് പരമാവധി കുറക്കുക. കാരണം സ്ക്രീനിലുള്ള content മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും, അതിനൊടൊപ്പം കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളും പേജുകളും ക്രമാതീതമായി മാത്രമേ മാറുകയുള്ളു. വായിക്കുമ്പോൾ വിരലോ സ്കെയിലോ വെച്ച് വരികൾ തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധ കൂട്ടാം.

* Hyperactivity: ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ കൂടെ ചെസ്സ് കളിക്കാം. പാമ്പും കോണിയും കളിക്കാം. പടം വരക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാം. Brain skill വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള Pussles വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. എങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കണം. ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം. ഓരോ ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പ്രോൽസാഹന സമ്മാനങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യാം. ഇവയൊക്കെ ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്.

* Impulsivity: ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷമ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെAttention span ശരാശരി 10 മുതൽ 15 മിനുട്ടിന് ഇടയിലുള്ള സമയമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഓരോ പത്തു മിനിട്ടിൽ ഒരു 2 മിനിട്ട് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം. വെള്ളം കുടിക്കാനോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാനോ അനുവദിക്കാം. ഈ ബ്രേക്കിൽ പുറത്ത് പോവാനോ screen കാണാനോ അനുവദിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ 4 session ആയിട്ട് ആക്റ്റിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് കുട്ടിയെ പഠനത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കുകയോ, ദേഹത്ത് തട്ടുകയോ ചെയ്താൽ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്.1:1 എന്ന തോതിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ട്യൂട്ടർ എന്ന concept ആണ് ഇത്തരം കുട്ടികൾക് അനുയോജ്യമായത്. ഇതെല്ലാം Behavioral Therapy – യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പേരൻറ്സ് അവരുടെ സമയം കുട്ടിക്കു വേണ്ടി കണ്ടെത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലറുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടിയുടെ ചികിൽസ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം trial period ആയി വെക്കാം. ഈ trial – ന് level – 1 എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ADHD എന്ന ഈ Disorder കുറച്ച് കൂടി moderate or Severe ആണെങ്കിൽ മരുന്നുകളിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരും. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകളാണ് ഇത്തരം രോഗത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു psychiatrist അല്ലെങ്കിൽ ഒരു paediatrician ,ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ Medication എടുക്കാവുന്നതാണ്.

conclusion

ADHD വലിയൊരു രോഗമല്ല, എങ്കിലും എത്രയും നേരെത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ഈ അസ്വഭാവിക പെരുമാറ്റം കണ്ടു പിടിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ട്രയിനിംഗും, ചികിൽസയും, ബിഹേവിയറൽ തെറാപിയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ0ന കാര്യങ്ങൾ സുഖമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാനും അവരുടെ കരിയറിൽ ശോഭിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. അതിനായി രക്ഷിതാക്കളും, അധ്യാപകരും, സമൂഹവും ഒരു പോലെ മുൻകൈ എടുത്ത് കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടേയും കടമയാണ് എന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു

by

ramlasblossom

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകൾ


ആദ്യം ജോലി പിന്നെ കല്യാണം. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ…… ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര വനിതകളുണ്ട്?….

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ തലകുനിച്ച് , കൈ നീട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ?… അവരുടെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞ നോട്ടത്തിനു മുൻപിൽ ചൂളിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ?… അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.. ആദ്യം ജോലി, പിന്നെ കല്യാണം, കേട്ടോ?…. വിവാഹത്തിനു മുൻപ് കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എന്ത് പ്ലാൻ? എന്നാവും അടുത്ത ചിന്ത, അല്ലേ..?

 • ഒരു ജോലി വേണം. ജോലി ചെയ്ത് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നാലു കാശുണ്ടായാൽ അതിന്റെയൊരു സന്തോഷം വേറെത്തന്നെയാ… അല്ലേ?.. അത് കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മതി കല്യാണം. അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയോന്റെ മുൻപിൽ ഒരു മൊട്ട് സൂചി വാങ്ങാൻ പോലും കൈ നീട്ടേണ്ടി വരും. ഒരു ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനും ആരുടെ മുൻപിലും കൈ നീട്ടാതെ ജീവിക്കാം. കൂടെയാളുണ്ടായാലും തനിച്ചായാലും ജീവിക്കണമല്ലോ…
 • വിവാഹത്തിനു ശേഷവും ജോലിക്കു പോകണം. ജോലിക്കുപോവാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ആളെ മാത്രം കല്ല്യാണം കഴിക്കുക. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുപണിയും ശേഷം ടി.വി സീരിയലും കണ്ടു ആകെ സമനില തെറ്റും. അതു കൊണ്ട് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ജോലി വേണം. ജോലിയുണ്ടായാൽ പണം മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത്, വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റവും, സഹപ്രവർത്തകരും കൂടാതെ ഒരുപാടു സുഹൃത്തുക്കളുo പരിചയക്കാരും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടും
 • തീരുമാനം നിന്റേത്. കുട്ടികൾ എപ്പോൾ വേണമെന്നും ,എത്ര കുട്ടികൾ വേണമെന്നും ഒരു പ്ലാനൊക്കെ വേണം കേട്ടോ?.. എന്നു വെച്ചാൽ വിവാഹശേഷം അവനവന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയനുസരിച്ചിട്ട് മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പത്താം മാസം പ്രസവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സ്വസ്ഥമായി പ്രണയിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് മതി കുട്ടികളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും. നിന്റെ കാര്യങ്ങൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീ തന്നെയാണ്.
 • അത്യാവശ്യം പാചകം അറിയണം. നന്നായി പാചകം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ കുടുംബ കലഹം ഒഴിവാക്കാം. ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് പാചകത്തിൽ മികവ് കാണിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ട് വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ വശത്താക്കി വെക്കണം.
 • ഡ്രൈവിംഗ്. സ്ത്രീയായിക്കോട്ടെ, ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിരിക്കണം. ട്യൂ വീലറും, കാറും എല്ലാം ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസ് എടുക്കണം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നു് പുറത്ത് പോവാനോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗിനോ, ബ്യൂട്ടി പാർലറിലോ പോവാൻ ഭർത്താവിന്റെ ഒഴിവ് കഴിവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടല്ലോ… എന്നെ ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടു പോകുമോ? എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം, ചേട്ടാ ഞാനൊന്നു പുറത്തു പോയി വേഗം വരാമെന്നു പറയാമല്ലോ…
 • ഉല്ലാസയാത്ര. ഇടക്കൊക്കെ ഒരു ടൂർ പോകണം കേട്ടോ….. ടൂർ എന്നു വെച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാവാം, ഫാമിലി ടൂർ പോവാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒരുല്ലാസയാത്ര പോവാം. ട്രസ്സ് ഫ്രീയാവാൻ ടൂർ പോവുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ…
 • സ്കിൽ ഫുൾ. സ്റ്റിച്ചിംഗ്, പൈന്റിംഗ്,കരാട്ടെ, ഡാൻസ്, മൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ്, നീന്തൽ, സൈക്കിളിംഗ് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇവയൊക്കെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റുകൂട്ടാൻ ഉപകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതു പോലുള്ളവ സ്വായത്തമാക്കാൻ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട കേട്ടോ..
 • വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവിച്ചു എന്നു വെച്ച് സൗന്ദര്യം സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കണ്ട. ശരീരവും സൗന്ദര്യവും സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്താണ് കാര്യങ്ങൾ. അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണവും, വ്യായാമവും, ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള ഡയറ്റിംഗും ക്രമീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോയാൽ 50 വയസ്സിലും 30വയസ്സ്കാരിയെപ്പോലെ സുന്ദരിയായി തിളങ്ങാം. നിങ്ങൾക്കിണങ്ങുന്ന ഡ്രെസ്സ്കോട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവണം. കുറയൊക്കെ ഡ്രസ്സിംഗിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ആളെ വിലയിരുത്തും. ഇണങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.
 • അഭിപ്രായം . സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കണം. ഭർത്താവ് പറയുന്നത് മാത്രമേ കേൾക്കൂ, സ്വന്തമായി ഒരഭിപ്രായം പറയാൻ ധൈര്യമില്ല എന്നക്കൊയുള്ള കാലം മാറി. സ്വന്തം അഭിപ്രായവും വ്യക്തിത്വവും മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്വന്തം ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണം.
 • പഠനം. പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെ ന്നുവെച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടേണ്ട കാര്യമില്ല.. പഠിക്കുന്നതിന് കുടുംബ മോ, കുട്ടികളോ,വയസ്സോ ഒരു തടസ്സമല്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് സ്ത്രീയായിപ്പോയി, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളായി ,കുടുംബമായി എന്നു പറഞ്ഞ് തന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹളും ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയേണ്ടവളല്ല ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ. കഴിവുള്ള എത്രയോ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ കരിയും പൊടിയും പിടിച്ച് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കുഴിച്ച് മൂടി ഭർത്താവിനെയുo കുട്ടികളെയും നോക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രം വഴങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കു വേണ്ടി മാത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു. by
 • ramlas blossom

How Psychotherapist Define? What they are and What they Do?..


Psychotherapist, is a mental health professional who helps clients improve their lives, develop better cognitive and emotional skills, reduce symptoms of mental illness and cope with various changes.

Keep reading if you are interested in working with a psychotherapist, just learning about an interesting profession.

To better understand what a therapist is; A therapist serves as an authentic, genuine, empathic individual who is unbiased, supportive, can provide objective, nonjudgmental guidence, assisting clients with desired changes as well as achieving their maximum self.

A therapist is some one who helps others find their strength and courage to confront and make sense of difficult imotions and experiences so they can learn and thrive in their lives. Moreover a psychotherapist is someone who offers support, positive regard, compassion, a level of accountability , advocacy at times , a listening ear and sound clinical advices.

A clinically trained therapist who uses an integrative approach to help others heal.

Psychotherapist is an objective sounding board,a perspective shifter, game changer, truth teller and who helps people to remember they’re worthy.

What a therapist do? Therapists primarily help clients, whether through in-person or online therapy , improve their mental health. some of them work in research and consulting as well.

Therapists can offer to the clients;-

. Listening

. Analyzing present issues

. Analyzing the influence of the past on the present

. Helping clients without the kind of bias a friend or family member might have

. Diagnosing mental health conditions

. Reducing symptoms of mental illness

. Helping clients manage symptoms of mental illness

. Helping clients change maladaptive behaviours and thinking patterns

. Helping clients understand themselves and others

. Teaching emotional cognitive and communicational skills

. Teaching clients how to effectively resolve emotional,relational and professional conflicts

. Guiding clients through crises such as break ups , abuse, suicidal thoughts,grief, trauma, infidelity,sexual assault and more

. Teaching clients how to improve current relationships and build new relationships

. Teaching clients self help skills such as deep breathing, meditation, thinking and exercises and more

. Offering non-directive advice and suggestions

. Referring clients to psychiatrists, mental health facilities or medical professionals in necessary

. Helping clients learn to love and accept themselves

. Reducing the stigma and shame of mental illness and therapy.

Is a Therapist the same as a counselor?

When people say Therapist , usually refering to a Psychotherapist or counselor. In the context of working with clients to improve their mental health, these terms have the same meaning and are interchargeable.

Using one over the other is a matter of preference. “Counsellor and Counselling” for example, are more common than” therapy” and” therapist” in certain parts of the world.

People often use as a synonym for therapist

Counselor

Mental health counselor

Psychologist

Psychotherapist

The meaning is the same, but some people regard”therapist” as a shortened and more easily usable version of “psychotherapist”. The term is useful because therapist could refer to a massage therapist or another type of professional.

Therapists only refers to someone who treats clients. On other hand a psychologist could spend a lot of time seeing clients but is more likely to work in research as well.

Some mental health professionals call themselves”psychologist ” simply because they prefer the term . Their work doesn’t have to be different than a therapist.

There are also psychiatrists who can act as a therapist or who identify as a therapist in addition to their primary profession . There is not any evidence to suggest some one who identifies as a therapist would provide significantly better care than someone who identifies as a counselor or other mental health profession.

I hope you may found useful my write ups, if you feel free to make comments, you are welcome always.

Love and take care yourself,. Contact: 8547910139

Thanksgiving